X

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación y realización de analíticas web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Aviso Legal

Book on our site and get these advantages

x

Best price guaranteed

We assure you the best available rate and the most attractive offers.

Non-refundable offer
(can only be changed on our site)

The non-refundable reservations will be modifiable only through our official website

Advantages when
booking parking

Advantages to book a parking space next to the hotel during your stay

No overbooking, guaranteed

Your reservation won’t be relocated in case of overbooking, on no account. Your reservation will be totally guaranteed.

Hoteles y Restaurantes Figuerenses, S.A. (HORESFISA)
Lasauca, 5 17600 Figueres
NIf A­17009879
Inscrita el R.M. de Girona, H. 756, F. 208, T. 105

La present web és propietat de Hoteles y Restaurantes Figuerenses, S.A (en endavant Duran Hotel & Restaurant ). Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l'autorització expressa de Duran Hotel & Restaurant. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a fi amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització expressa per part de Duran Hotel & Restaurant, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars. Duran Hotel & Restaurant rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. Duran Hotel & Restaurant rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de Duran Hotel & Restaurant.

Duran Hotel & Restaurant no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d'utilitzar ordenadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els usuaris d'aquestes pàgines queden informats de que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguritat. Duran Hotel & Restaurant  s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests fets. Duran Hotel & Restaurant adoptarà les mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L'usuari autoritza a Duran Hotel & Restaurant per l'obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l'usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d'acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de Duran Hotel & Restaurant de forma contraria al disposat per las normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no poden excloure's.